Navigácia

Počet návštev: 749852

O škole

História školy - Iskolánk története

,, ... mindenkit mindenre meg lehet tanítani,
Csak idõ, módszer és mester kérdése. "
                                                                                      Comenius

A kezdet ...

    A Tiszacsernyõi Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola mint önálló, teljes szervezettségû alapiskola 1993. december 1 - jén alakult,
a Szlovák Iskolaügyi Minisztérium engedélyével s ettõl kezdve vált külön a Szlovák Tanítási Nyelvû Alapiskola közigazgatása alól.
    Az iskola életében teljesen új idõszak kezdõdött. Igazgatónõje Leczo Mária lett, aki 11 éven keresztül töltötte be ezt a funkciót.
( 1993 - 2004 ) Az iskolában lelkes, tenni akaró, tehetséges kis tantestület segítette a nagyratörõ terveket, hisz a közös cél - elismert iskolává való válás volt. Közös erõvel - tanítók és szülõk - valamint a Tõketerebesi  Járási Tanügyi Hivatal Igazgatóságának
támogatásával az iskola  - mára -, minden nehézség ellenére felküzdötte magát a többi  nagy múlttal rendelkezõ alapiskolák közé.
    A lehetõségek adottak voltak, hisz sok ügyes kisdiák került az iskolapadokba, akik a kezdetektõl fogva sikeresen vettek részt
a különbözõ versenyeken, rendezvényeken, megmérettetéseken. Ezen eredmények  által lassan , fokozatosan, szinte észrevétlenül sikerült beékelõdnie kis iskolánknak a többi intézmény közé. Részt vettünk különféle magyar és szlovák nyelvi, illetve irodalmi versenyeken, matematikai olimpiádákon, sport és rajzversenyeken.
    Iskolánkban lehetõséget biztosítottunk tanulóink számára az angol nyelv tanulására, különbözõ szakköri foglalkozásokat mûködtettünk. Minden jeles ünnepet méltóképpen megünnepeltünk pedagógusaink és diákjaink körében, kutúrmûsorral egybekötve. Tettük mindezt mindjárt az elején, amikor iskolánk még csak 1 - 5 évfolyammal, egy kisegítõ osztállyal és egy speciális osztállyal, azaz 136 tanulóval és 9 tagú tantestülettel mûködött.
    Igen, valóban nem hiába mondják, hogy minden kezdet nehéz, de nagy akaraterõvel, optimizmussal és összefogással az elképzelhetetlen is sikerülhet. Fokozatosan kialakult hát iskolánk arculata. Még az elsõ, az 1993/94 - es tanévben berendeztük az igazgatói irodát, új tanácstermet, az iskolai étkezdét, hogy a tanulók és tanítók számára biztosítva legyen a kényelmes, nyugodt étkezési lehetõség. Kialakítottuk a tanítói és iskolakönyvtárat és a tanszerraktárakat. Új segédeszközöket és tanszereket kaptunk.
    A következõ években fokozatosan bõvült az osztályok száma - hisz tanulóink létszámának növekedése ezt szükségessé tette. A szülõi tanács segítségével különféle gyûjtési akciókat szerveztünk ( papírgyûjtés, gyógynövény) és a befolyt összeget év végi kirándulásokra és színházlátogatásra fordítottuk. Tanulóink munkájából, rajzaiból az akkor még iskolánkon matematika és rajztanárként tevékenykedõ Csótó László állandó jellegû " Minigalériát " rendezett be. 1995 májusában került sor az elsõ nagyszabású szülõi bál megrendezésére, amelyet a rákövetkezõ évben a sikeres és közkedvelt tánciskola befejezésként próbabál követett.
    A sok szervezésnek, tettrekészsédnek, akarni vágyásnak, a tantestület aktív hozzáálásának köszönhetõen iskolánk fokozatosan fejlõdött, s 1 - 8 , majd 1 - 9 évfolyammá nõtte ki magát - 195 tanulót számlálva. Tanulóink létszámával együtt természetesen növekedett pedagógusaink és nevelõnõink száma is.
Az épület tisztán és karbantartása is egyre több személyzetet igényelt. Ez a dinamikus fejlõdés eredményezte többek között azt is, hogy az iskola vezetésében változás állt be. Az igazgatónõ munkáját igazgatóhelyettes segítette ki, Mgr. Csicseri Piroska személyében, aki 1996 - 2000 között töltötte be ezt a funkciót, egészen nyugdíjba vonulásáig. Ezt követõen az igazgatóhelyettes Mgr. Hegdûs Alica lett ( 2000-2004). Miután Leczo Mária lemondott igazgatói tisztségérõl (2004), az iskolatanács Mgr. Hegedûs Alicát választotta meg az iskola új igazgatójává, aki a mai napig betölti ezt a pozíciót. Mivel az iskola a régi óvoda  és bölcsõde épületében kapott helyet, közös célunk volt annak lehetõségeink és szükségleteink szerinti átrendezése és korszerûsítése.
Az évek során több alkalommal végeztünk újításokat, alakítottuk át tantermeinket, belsõ és külsõ tereinket a célnak és igényeinknek megfelelõen. Egyemeletes épületrõl van szó, melynek udvara tágas, fákkal és díszbokrokkal tarkított, kellemes idõtöltést nyújt ez az órák közötti szünetekben a friss levegõn való játszásra, kikapcsolódásra, és az iskola melletti sportpályát pedig a testnevelés órákon veszik igénybe tanulóink.
    Az iskola folyamatosan további változásokon megy keresztül, szépül és bõvül, belsõ díszítése, arculata évrõl - évre változik, de ez már a jelen ...     A 2003 - 2004 - es tanévben az iskola új tetõt kapott, valamint folyamatosan cserélik a régi nyílászárókat újakra, és új lett a bejárati ajtó is. A tantermek is korszerûen berendezettek, a tavalyi tanévben minden osztály új padokat kapott. Külön számítástechnika terem van berendezve, ahol a tanulók elsajátíthatják a számítástechnika alapjait. Az iskola el van látva a modern tanításhoz elengedhetetlenül szükséges taneszközökkel: 13 db hordozható számítógép, 20db számítógép, 3 projektor, 1 interaktív tábla, televíziók, DVD és CD lejátszók, fénymásoló gépek. A nyelvi és természettudományi tantárgyak tanításához a pedegógusok rendelkezésére állnak különféle módszertani táblák. Nagy álmunk a kétmûszakos tanítás megszüntetése, valamint az iskola eddig hiányzó tornatermének felépítése.
    Együttmûködésünk a fenntartóval, a  Tiszacsernyõi Városi Hivatallal és képviselõtestületével jónak mondható. A város lehetõsége szerint segíti az iskola mûködését, és a beruházási kiadásoknál is segítséget nyújt, pl. a fûtõház felújítása esetében.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria