Navigácia

Počet návštev: 749878

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alica Hegedűšová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 0 25
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Alžbeta Pásztorová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 60
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 24
PhDr. Ivana Belánová Rozvoj osobnostných a soc. kompetencií ped. zam. 12 45
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 20
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13
Mgr. Emília Görögová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 37
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Mgr. Lívia Hamiová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 25
Dóra Holíková Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5
Alžbeta Kovácsová Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Izabella Molnárová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Zuzana Nagyová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30 30
Tímea Pásztorová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5
Bc.Emese Románová Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 19
Mgr. Ildikó Sačková Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 0 25
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Ing. Lórant Szűcs Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Erika Pribék Školské preventívne programy 35 65
Sociálno-psychologicé aspekty správania učiteľov 12
Semafor zvládania agresie žiakov 18


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria