Navigácia

Počet návštev: 418123

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alica Hegedűšová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 0 60
Školské preventívne programy 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Alžbeta Pásztorová Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11 60
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 24
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
PhDr. Ivana Belánová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 5 30
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13
Rozvoj osobnostných a soc. kompetencií ped. zam. 12
Mgr. Emília Görögová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 60
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 12
Mgr. Lívia Hamiová Školské preventívne programy 35 60
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Dóra Holíková Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5
Mgr. Edita Kondásová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30 60
Školské preventívne programy 30
Alžbeta Kovácsová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5
Tímea Pásztorová Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Izabella Pólyiová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Erika Pribék Školské preventívne programy 35 65
Sociálno-psychologicé aspekty správania učiteľov 12
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Emese Románová Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 19
Ing. Lórant Szűcs Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35


© aScAgenda 2016.0.934 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.08.2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria