Navigácia

Počet návštev: 725640

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alica Hegedűšová Školské preventívne programy 35 60
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 0
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Alžbeta Pásztorová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 60
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 24
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
PhDr. Ivana Belánová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13 45
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 20
Rozvoj osobnostných a soc. kompetencií ped. zam. 12
Mgr. Tünde Czetőová Školské preventívne programy 35 35
Mgr. Tünde Dobosová Školské preventívne programy 35 35
Mgr. Emília Görögová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 12 60
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Mgr. Lívia Hamiová Školské preventívne programy 35 60
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Dóra Holíková Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Alžbeta Kovácsová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5
Mgr. Izabella Molnárová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Zuzana Nagyová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30 30
Tímea Pásztorová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5
Bc.Emese Románová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 19 30
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11
Mgr. Ildikó Sačková Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 0 60
Školské preventívne programy 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Ing. Lórant Szűcs Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Erika Pribék Školské preventívne programy 35 65
Sociálno-psychologicé aspekty správania učiteľov 12
Semafor zvládania agresie žiakov 18


© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria