Navigácia

Počet návštev: 321421

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alica Hegedűšová Školské preventívne programy 35 35
Mgr. Alžbeta Pásztorová Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12 12
PhDr. Ivana Belánová Rozvoj osobnostných a soc. kompetencií ped. zam. 12 12
Mgr. Emília Görögová Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12 12
Mgr. Lívia Hamiová Školské preventívne programy 35 35
Mgr. Edita Kondásová Vzdel. učiteľov v oblasti modernizácie vzdel. procesu na báza využ. IKT 35 70
Školské preventívne programy 35
Mgr. Ildikó Sačková Školské preventívne programy 35 35


© aScAgenda 2015.0.901 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s VJM v Čiernej nad Tisou
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria