Navigácia

Počet návštev: 357145

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alica Hegedűšová Školské preventívne programy 35 60
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 0
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Alžbeta Pásztorová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 24 60
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13
PhDr. Ivana Belánová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 5 30
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13
Rozvoj osobnostných a soc. kompetencií ped. zam. 12
Mgr. Emília Görögová Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11 60
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 12
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Koncepcia vyuč. dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ 12
Mgr. Lívia Hamiová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 60
Školské preventívne programy 35
Dóra Holíková Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5
Mgr. Edita Kondásová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30 60
Školské preventívne programy 30
Alžbeta Kovácsová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5
Tímea Pásztorová Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 5 30
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25
Mgr. Izabella Pólyiová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 30
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 5
Erika Pribék Tvorba a riadenie projektov škôl 15 60
Hudobno-pohybové aktivity pre deti ml.šk. veku 15
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Sociálno-psychologicé aspekty správania učiteľov 12
Emese Románová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 19 30
Implementácia prvkov Montessori pedagogicy 11
Mgr. Ildikó Sačková Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25 60
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 0
Školské preventívne programy 35
Ing. Lórant Szűcs Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 60
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím IT 25


© aScAgenda 2015.0.908 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.03.2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s VJM v Čiernej nad Tisou
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria